TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, On İkinci Kalkınma Planı hakkında değerlendirmelerde bulundu

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, On İkinci Kalkınma Planında yer alan küçükbaş hayvancılığa ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı değerlendirmede 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planının TBMM’de onaylandıktan sonra 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandığını belirterek ” On ikinci kalkınma planının gerek tarımın bütünüyle gerekse küçükbaş hayvancılık yönüyle sağlam temeller üzerine inşa edilmesi dolayısıyla sektör olarak memnuniyetimizi belirtmek isteriz” dedi.

Kalkınma planlarının günümüzde önemini koruduğuna işaret eden Çelik, ” Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan on ikinci kalkınma planı ile belirlenen yol haritasına göre Devletimizin öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşların seferberlik halinde üzerine düşen görevi layıkıyla yapması halinde belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılacağı inancındayım. Bu manada sektör olarak her daim göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

Çelik, On ikinci kalkınma planında tarım arazilerinin kullanımı, korunması ve atıl hazine arazilerinin değerlendirilmesi, akıllı tarım uygulamaları, planlı tarım ve sözleşmeli üretim, tarımsal AR-GE faaliyetleri ve ormancılık gibi pek çok konuda temel politika ve hedeflerin gerçekçi bir şekilde belirlendiğini ifade ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin olarak ” On ikinci kalkınma planı, küçükbaş hayvancılığa özel önem veren politika ve tedbirleri kapsaması itibarıyla sektörümüz adına memnuniyet verici olmakla birlikte önümüzdeki süreçte küçükbaş hayvancılık sektörüne büyük bir ivme kazandıracağının da önemli bir göstergesi olmuştur. Anaç hayvan sayısının artırılarak kırmızı et üretimindeki küçükbaşın payının yükseltilmesi amacıyla küçükbaş yetiştiriciliğinin desteklenmesi sektörümüze artı değer katacaktır. Toplam kırmızı et üretimindeki küçükbaş oranının artırılması politikasının benimsenerek planda yer almasını son derece önemli görmekle birlikte halen yüzde 27 olan küçükbaşın payının artırılarak en azından yüzde 50’ler düzeyine getirilmesiyle birlikte sektör olarak en temel beklentilerimizden biri karşılanmış olacaktır. Yine plana göre süt fiyatları bazında yetiştiricilerin maliyet ve gelirlerinin iyileştirilmesiyle birlikte fiyat istikrarının sağlanması hem yetiştiricilerimizi hem de tüketicilerimizi memnun edecektir. Ayrıca küçükbaş hayvancılıkta önemli yeri olan meraların ıslah çalışmalarına hız verilecek olmasını da yem maliyetlerimizin azaltılmasına vesile olacağı nedeniyle memnuniyetle karşılıyoruz” değerlendirdi.

Genel Başkan Çelik, On ikinci kalkınma planında küçükbaş hayvan sayısının 2023 yılsonunda 56,4 milyon baş olarak öngörüldüğünü ve 2028 yılsonunda ise 63,4 milyon başa çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek küçükbaş hayvancılık sektörünün yanında kalkınma planının tamamının başarılı bir şekilde uygulanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması temennilerinde bulunarak planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve TBMM’de onaylanmasını sağlayan milletvekillerine teşekkür etti. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x